MK

ПЗУ Специјализирана болница по гинекологија и акушерство “Д-Р ОРГАНЏИСКИ”

ПЗУ Специјализирана болница по гинекологија и акушерство “Д-Р ОРГАНЏИСКИ” ШТИП

"Довербата за набавка, испорака и инсталација на медицинска опрема за потребите на Специјализирана болница по гинекологија и акушерство Д-р Органџиски  ја доби фирмата Соникс застапувана од господин Кирил Дудески и Весна Дудеска.

Изведбата на сите фази набавка, испорака и инсталација е изведена професионално, стручно и со многу висок квалитет  задоволувјќи  ги сите стандарди во рамките на временскиот рок.

Со голема чест ги препорачуваме работните искуства и професионалниот однос на идните соработници на фирмата Соникс од Скопје."

Д-р Стојан Органџиски, специјалист гинеколог