MK

ПЗУ Болница Плодност

Гинеколошка болница Плодност - Битола

"За професионалното работење на една здравствен институција како нашата, покрај стручно усовршениот кадар, од голема важност е медицинската опрема која е неопходна да биде во високо квалитетен бренд. Токму во овој дел можам да ја препорачам фирмата Соникс како компанија која комплетно ја опреми нашата болница од нејзионото планирање, во сите оддели: операциони и родилни сали, соби за интензивна нега и дневна болница до прегледни соби и дијагностички центар.

Вискоиот квалитет на опремат, ангажираноста на тимот и професионалното работење се здрави темели за успех кој Соникс го достигна на Македонскиот пазар."